HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉHEZ

Az alábbi személyes adatok tárolásra, adatfeldolgozásra kerülnek a ILINOX Kft által használt rendszerekben és adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás, szállítás, számlázás, könyvelés, vagyonvédelem céljából.

Az alábbi információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.*

ADATOK FRISSÍTÉSE (opcionális, de nagy segítség számunkra)*

Információk

ADATKEZELŐ: ILINOX Kft
Társaság képviselője: Pierluigi Rizzo
AZ ADATKEZELŐ HONLAPJA: ilinox.hu/hu/pdf/partnerek_adatkezelés_tájékoztatás.pdf
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELŐI: A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 8 évig.

Tájékoztatás az érintett jogairól

Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást. További információk a Társaság honlapján (a láblécben) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók

Köszönjük, hogy időt szakított a kitöltésre!